Značky
 
Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Doporučené
 

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky


 

Úvodní ustanovení

1) Dodavatel:
Internetový obchod www.lpgobchod.cz je provozován společností TC101, s.r.o. se sídlem Praha 9, Letňany, Beranových 130, PSČ 195 00, IČ 27234185, DIČ: CZ27234185, tel.: 225 115 258, 604 268 172 , dále jen "Dodavatel".


 

2) Kupující
Kupujícím se stává jakákoli fyzická či právnická osoba, nebo osoba nepodnikající, která s Dodavatelem v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) uzavře kupní smlouvu odesláním objednávky zboží prezentovaného na www.lpgobchod.cz.


 

Společná ustanovení

I. Objednávky

Kupující může zboží z internetového obchodu objednávat vyplněním a odesláním formuláře na jeho internetových stránkách, a to bez registrace údajů Kupujícího, anebo s jejich registrací. Registrace údajů je dobrovolná. Při objednávání je Kupující povinen uvést úplnou a platnou adresu, aktuální email a zvolit způsob dopravy a platby. Potvrzením a odesláním objednávky se Kupující zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.


 

II. Platební podmínky

Kupující může zvolit platbu bankovním převodem, platbu dobírkou nebo po předchozí telefonické domluvě platbu v hotovosti při osobním odběru v sídle firmy TC101, s.r.o. v Praze 9, ul. Beranových 130. Při volbě platby převodem bude zboží expedováno až po připsání požadované částky na účet firmy TC101, s.r.o.. Platba převodem musí být uhrazena do 5 dnů od vzniku objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována. Při platbě dobírkou uhradí Kupující cenu zboží včetně nákladů na přepravu (poštovné) přímo přepravci při převzetí zásilky.

Zboží zůstává majetkem Dodavatele až do úplného zaplacení zboží Kupujícím.


 

III. Ceny

Všechny zobrazované ceny na webových stránkách internetového obchodu www.lpgobchod.cz jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a jsou vždy aktuální a platné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v aktuálním ceníku a nemá povinnost provedené změny odůvodňovat a předem oznamovat. Změna ceny zboží na stránkách internetového obchodu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. K ceně zboží se připočítává poštovné.

IV. Poštovné

Náklady na přepravu (poštovné) hradí Kupující, pokud není stanoveno jinak. Není-li předem dohodnut osobní odběr, bude zboží Kupujícímu zasláno poštou, případně kurýrní službou PPL. Výše poštovného se řídí celkovou hmotností zásilky a je účtována dle aktuálního ceníku České pošty, případně PPL.

 

V. Expedice zboží

Expediční lhůty:

Zboží, které je skladem, expedujeme od přijetí platby Kupujícího během 1 až 2 pracovních dnů. V případě, že požadované zboží není skladem, prodlužuje se dodací lhůta na 14 dnů. U registrovaných zákazníků v tomto případě Dodavatel e-mailem nebo telefonicky kontaktuje Kupujícího. Dodavatel se zavazuje expedovat zboží v co nejkratší možné době. Zájem o osobní odběr Kupující oznámí Dodavateli minimálně 1 pracovní den předem.

Forma zásilky

Zboží je odesláno Kupujícímu v neporušeném obalu, který je volen tak, aby respektoval charakter objednaného zboží a zabránil jeho poškození. Součástí každé zásilky je faktura, která zároveň plní funkci reklamačního a daňového dokladu.


 

VI. Převzetí zboží

Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky. Vykazuje-li zásilka zjevné nedostatky již při přebírání zboží, má Kupující právo zásilku nepřevzít. V takovém případě vyplní reklamační protokol přepravce a zásilka bude zaslána zpět Dodavateli. Ten má za povinnost zboží Kupujícímu odeslat znovu, v co nejkratším možném termínu. Pokud Kupující převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat svou případnou reklamaci zboží na příslušném přepravci.


 

VII. Zrušení objednávky ze strany TC 101, s.r.o.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část tehdy, není-li požadované zboží dlouhodobě skladem, již se nevyrábí a skladové zásoby byly doprodány nebo zboží není možno od daného výrobce zajistit. Dodavatel o této věci bude neprodleně informovat Kupujícího a změny v objednávce dohodne individuálně.


 

VIII. Reklamace a záruka

Případné reklamace jsou Dodavatelem vyřizovány individuálně a plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku České republiky.

Reklamaci může Kupující uplatnit pouze na zboží zakoupené od Dodavatele a v záruční době. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Po rozbalení zásilky je Kupující povinen vizuálně prohlédnout zboží tak, aby zjistil jeho případné vady a možná poškození. Zjištěné vady je kupující povinen neprodleně hlásit Dodavateli. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Za vady vzniklé při přepravě Dodavatel neručí.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) vady způsobené v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

Postup při reklamaci:

  1. Kupující je povinen k reklamovanému zboží přiložit řádně vyplněnou Žádost o reklamaci. Tuto žádost Dodavatel Kupujícímu zašle na vyžádání (elektronicky emailem nebo poštou).

  2. Kupující zašle Dodavateli reklamované zboží poštou jako Doporučený balík (nikoli Dobírku). Zásilka s reklamovaným zbožím musí být Kupujícím viditelně označena nápisem "REKLAMACE". Kupující, který uplatňuje reklamaci, je povinen připravit zboží k odeslání Dodavateli tak, aby při jeho přepravě nedošlo k jeho poškození.

  3. V zásilce je Kupující povinen zaslat Dodavateli reklamované zboží včetně veškerého příslušenství, žádosti o reklamaci (viz. bod 1) a kopie příslušného daňového dokladu.

Za den přijetí reklamace se považuje den obdržení poslední součásti zboží Dodavatelem. Do 30 dnů pak bude reklamace Dodavatelem vyřízena, nedohodne-li se Dodavatel s Kupujícím jinak.

O vyřízení reklamace Dodavatel Kupujícího neprodleně informuje.

 

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Odstoupení od kupní smlouvy nabude účinnosti dnem souhlasu s přijetím zboží Dodavatelem. V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Dodavateli prokazatelně písemně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla Dodavatele. Zboží, od jehož kupní smlouvy Kupující takto odstupuje, musí být nepoužité, nepoškozené a včetně veškerého příslušenství. V případě, že zboží vykazuje známky použití nebo opotřebování, vyhrazuje si Dodavatel právo adekvátní úhrady této skutečnosti Kupujícím.

Dodavatel má právo nesouhlasit s přijetím zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem č. 40/1964 Sb. a Všeobecnými obchodními podmínkami Dodavatele.


 

Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky. Potvrzením a odesláním závazné objednávky Kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Dodavatel vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.7.2011.


 

V Praze, dne 1.7. 2011, TC101, s.r.o., www.lpgobchod.cz